פטור ממס לקשישים העוברים לבית אבות והמשכירים את דירתם

התשלום לבית אבות פשוט ר ממס אם הוא מגיע מתשלומי השכרת דירה
פטור ממס לקשישים העוברים לבית אבות והמשכירים את דירתם
דירה להשכיר
סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הכנסות מדמי שכירות שמקבל קשיש העובר לבית אבות. מטרת סעיף זה הינה להקל ואף לאפשר מעבר קשישים לבתי אבות במתן פטור ממס מהשכרת דירת המגורים בה התגורר הקשיש לפני המעבר בית האבות.

להלן נוסח הסעיף במלואו:


(25)9 הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית
אבות בשל הדירה שבה גר לפני כניסתו לבית האבות - עד לסכום מחצית
התשלום השנתי ששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות; לענין זה,
"בית אבות" - מקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65
שנים, שניתן לו רשיון על-פי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965.


יש לשים לב שלא ניתן פטור גורף בגין דמי השכירות אלא קיימות הגבלות כדלקמן:


? הפטור ניתן רק לגבי דירת המגורים של הקשיש לפני מעברו לבית האבות
? סכום הפטור המקסימאלי הוא מחצית התשלום השנתי ששילם הקשיש לבית האבות
? הפטור ניתן רק למעבר לבית אבות בעל רשיון על פי חוק הפיקוח על המעונות אשר בו מקום ל-30 קשישים לפחות.
לפיכך, ינתן פטור רק לקשישים השוהים בבית אבות לעצמאים ותשושים אשר מפוקחים בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות.Human מרכז המידע המקיף בישראל לגיל הזהב. האתר מכיל מידע רב, כתבות, טיפים המלצות וקישורים בכל הנוגע לגיל השלישי, לרבות עזרה בבחירת בית אבות, דיור מוגן או חברת סיעוד.
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

הוספת תגובה / יצירת קשר עם Human בתי אבות

שם מלא: *

אימייל: *
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
6 + 5 =