מע"מ בשיעור אפס על עסקאות של סוכן ישראלי עבור ספק בחו"ל

עו"ד אריה ליבוביץ
סוכן ישראלי מקבל עמלה עבור מכירות הספק בחו"ל ישירות ללקוח בארץ, הספק שולח את הסחורה ישירות ללקוח בארץ והלקוח בארץ דואג לרשומון יבוא כחוק.
האם באופן אוטומטי ניתן לטעון כי השרות מהווה חלק מערך הטובין על פי סעיפים 129-133ט לפקודת המכס ואז המע"מ הוא בשיעור אפס? אם לא אזי מה צריך לעשות הסוכן כדי שיתאפשר לו לדווח על מע"מ בשיעור אפס ?

ס' ט' שואל:
סוכן ישראלי מקבל עמלה עבור מכירות הספק בחו"ל ישירות ללקוח בארץ, הספק שולח את הסחורה ישירות ללקוח בארץ והלקוח בארץ דואג לרשומון יבוא כחוק.
האם באופן אוטומטי ניתן לטעון כי השרות מהווה חלק מערך הטובין על פי סעיפים 129-133ט' לפקודת המכס ואז המע"מ הוא בשיעור אפס? אם לא אזי מה צריך לעשות הסוכן כדי שיתאפשר לו לדווח על מע"מ בשיעור אפס ?
האם צריך אישור מיוחד מהספק בחו"ל, האם צריך את התערבות הלקוח-היבואן הישראלי, האם העמלה חייבת להופיע ברשומון יבוא בסעיף נפרד למרות שהסוכן איננו מעוניין שהלקוח הישראלי ידע על גובה העמלה ?

בשאלה שלעיל מתאר השואל מקרה בו היבואן למעשה הינו הלקוח בארץ. היבואן/הלקוח, הוא שמשחרר את הטובין בארץ ולמעשה הוא שמשלם את המע"מ בגין היבוא. סעיפים 129 - 133ט הקבועים בפקודת המכס עוסקים בקביעת מחיר הטובין לצורך פקודת המכס. סעיפים אלו משמשים גם לקביעת ערך הטובין לצורך מע"מ כפי שנקבע בסעיף 11 לחוק מע"מ (שם נקבעו סעיפים 129-134א לפקודת המכס).
סיפת סעיף 30(א)(5) הדנה במתן שיעור אפס לשירות שמחירו נקבע כחלק ממחיר הטובין עוסקת על פי כוונת המחוקק במקרה בו נותן השירות והיבואן הינו אותו אדם, לכן כלל אין היא חלה במקרה זה. סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע כדלקמן:
"מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל [עד תיקון 23 נאמר: לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל לתושב ישראל בישראל], לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין "
המקרה המתואר לעיל על ידי השואל הינו לכאורה המקרה הקלאסי בו דן הסייג של סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, כאשר לצד תושב החוץ המקבל את השירות קיים גם נהנה ישראלי הנהנה מן השירות. במקרה כאמור אין זכאות למס בשיעור אפס. מכאן מתייתרת התשובה לשאר שאלותיו של השאול.
יחד עם זאת מומלץ לפנות עם נוסח חוזי השירות של השואל, אל מומחה מס אשר יבחן את לשונם ואולי אף יבחון את פרטי המקרה המתואר לעיל ביתר פירוט (לדוגמא - האם אכן השירות הינו מציאת רוכשים ישראליים?). פעמים רבות תיקון קל של נוסח החוזה, ואולי אפילו מתן פרשנות אפשרית ללשונו הקיימת עשוי לאפשר לשואל להיות זכאי למס בשיעור אפס.
הערה כללית לבסוף: זכאות לשיעור אפס הינה תלויה במציאות הקיימת. אין היא תלויה באישור כזה או אחר מן הספק/תושב חוץ.


דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
5 + 7 =