מניות למוכ"ז במקלטי מס (B.V.I. גיברלטר וכו') - האם תום החגיגה?

עו"ד אריה ליבוביץ
אחת מדרכי ההחזקה האהובות על ישראלים הפועלים בחו"ל כמו גם על אנשי עסקים בינלאומיים בכל העולם הינה הקמת חברות זרות במקלטי מס כאשר מניות החברה רשומות כלמוכ"ז. מהי מניית "למוכ"ז"? בפשטות המדובר במניה שהבעלים שלה הוא האדם המחזיק בה.

אחת מדרכי ההחזקה האהובות על ישראלים הפועלים בחו"ל כמו גם על אנשי עסקים בינלאומיים בכל העולם הינה הקמת חברות זרות במקלטי מס כאשר מניות החברה רשומות כלמוכ"ז. מהי מניית "למוכ"ז"? בפשטות המדובר במניה שהבעלים שלה הוא האדם המחזיק בה.
בפועל המדובר במשרדים של נציגים דוגמת עו"ד רו"ח וחברות שונות היושבים באותם מדינות מקלט מס ומספקות שירותים כאמור של החזקת המניות הללו.
בפועל על פי הדין בישראל הרי שמי שיש לו מניות המוחזקות בדרך זו הינו חייב בהגשת דו"ח שנתי, בדרך כלל מכוח היותו "בעל שליטה" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה - מצב אותו יש לבחון בכל מקרה ומקרה בהתאם להסכם הקיים בין מי שמקים את החברה (במקרה דנן - הישראלי) לבין מי שמחזיק במניותיה.
יחד עם זאת המקובל היה לקבל חוות דעת לפיהן אין אותו ישראלי מחויב לדווח על ההחזקה בחברה במסגרת טופס 150 היות ואין הוא מחזיק בה בפועל.
נראה שמצב דברים זה צפוי להשתנות בקרוב מאוד, עם פרסום חוזר הפרשנות של מס הכנסה לעניין הנאמנויות ופרסום התקנות שיותקנו מכוח פרק הנאמנות שבפקודת מס הכנסה. ככל הידוע לנו נראה שפרסומם של התקנות והחוזר צפוי להתרחש במהלך אוגוסט אם לא יהיו עיכובים נוספים.
פרק הנאמנויות שנחקק בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 147 לפקודה נכנס לתוקף ב-1.1.06. במסגרת תיקון 147 נקבע כי מי שיצרו נאמנות או מי שהינם נהנים בנאמנות ואשר קיבלו חלוקה מן הנאמנות יהיו חייבים בדיווח. הדיווח האמור, בעיקר ביחס לפרטיה השונים של הנאמנות (זהות הנכסים ושווים, מועדי יצירת הנאמנות וכדומה) נכון יהיה גם ביחס לנאמנויות וותיקות - משמע נאמנויות שהוקמו לפני ה-1.1.06 ואף נאמנויות שהוקמו לפני ה-1.1.03.
לא מן הנמנע כי עתה עם עליית נושא הנאמנות למרכז הזירה ושימת הדגש של רשויות המס על נושא זה, יקבעו רשויות המס כי החזקת מניות למוכ"ז עבור אחר, הינה למעשה החזקה בנאמנות. החזקה כאמור מתחייבת בדיווח. משמע, גם אם המדובר בהחזקה במניות בעקיפין, באמצעות נאמן, ולכן אין חיוב בדיווח במסגרת טופס 150, הרי שעדיין קמה חובת דיווח כאמור במסגרת טופס 151 - דיווח על נאמנויות.
יחד עם זאת נציין כי בשאלה האם כאשר מוחזקות מניות למוכ"ז בדרך זו אכן המדובר בנאמנות? ניתן להציג גם עמדה פרשנית שונה - כאשר יש לבחון כל מקרה לגופו.


עו"ד, עוסק בייעוץ ותכנון מס וכן ייצוג בפני רשויות המס ובבתי המשפט. מתמחה במיסוי בינלאומי (כולל הקמת חברות זרות) מיסוי נאמנויות (והקמתן), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף תכנון מס בצוואות וירושות, לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיזמי אינטרנט, מיסוי ענף ההי-טק,
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
11 + 5 =