מה זאת אהבה? הצגת הרקע המהות וההשלכות- חלק א'

מ. איל חזיז
"מה זאת אהבה? התרגשות השמה בכף המאזניים
האחת את כל אוצרות תבל ומלואה, ובשנייה את -
היצור האהוב לבדו..." (נפוליאון בונפרטה).מה היא תחושתכם הפנימית ביחס לפתגם זה?...
האם עולםהאהבה האישי שלכם, שקול כנגד -העולם
ומלואו ואשתו?... ואולי אך במידת מה, כנגד זה
האחרון, בהיותו מונח בתוככי כדור הבדולח המעטר
את חדר האורחים שבביתכם?... הכיצד מצטייר ים
אהבתכם?... האם הוא גבה גלים?... מהו הצבע
באותו- "הדגל המתנופף ברוח אוקינוס אהבתכם?"...
האם צבעו משתנה לעתים תכופות, בהתאם לעונה ולטיב
הסכנה?... האם לרוב מעליו מרחפת לה באפרוריותה
העקבית, עננה קטנטנה וחצופה?... מה היא מהותה
ותכליתה של האהבה?...
לפניכם, כשני חלקים המציגים תשובות בנושאים,
כגון: הרקע, השיטות והדרכים למימוש ולדירבון חיי
אהבתכם... חוקיי עשה ואל תעשה במערכות יחסים...
כאשר הללו יהפכו בנקל כל אוקיינוס אהבה סוער וגועש,
לבריכת גורדון... (חלק א- רקע ונסיבות)

 

 

 

 

'כולם מדברים על האהבה'... מה היא משמעותה
האבסולוטית?... האם קיימת מהות-אבסולוטית לאהבה?...
האם כשאוהבים מישהו, עלינו לשחרר אותו לחופשי?...
מה הם הגבולות אשר באהבה?... הכיצד מותר ואיך
אסור לנהוג במסגרתה?... על שאלות אלה ואחרות
ננסה לענות בשני המאמרים הבאים ובדרך מעט לא
שגרתית... תחילה ננסה "לעלות לרגל" אל מהות
האהבה באמצעות כוח האותיות בקבלה ובכלל.
כשנבחן את המלה אהבה, נמצא שניתן להפוך את
סדר אותיותיה ולקבל מספר מלים המהוות מעין-
'נגזרות/תוצרי לוואי' הנובעות ממילת המקור, וע"י כך
להבין ולצפות- בשפעת דרכיי ההשתקפות המעשית
של האהבה במסגרות חיינו, בזוגיות ומחוצה לה...
כאשר נהפוך את המילה אהבה, שלכאורה כשלעצמה איננה
בעלת משמעות- מילולית חד משמעית, הינה ורסטילית
מתרבות אחת לאחרת, ומהווה סמל ואמת קונספטואלית
המשתנה מאדם אחד למשנהו ביחס לערכיו הפרטיים בצורה
סובייקטיבית, אזי נקבל את מהות האהבה בצורת פועל חד
משמעי ושאינו משתמע לשתי פנים - עבור כולנו:
"הבאה"... או במלים אחרות- נתינה והקדשה... ראשית,
הכוונה להבאת עצמנו ובשרינו, למוסד הזוגיות שבבסיס
קיומה ותכליתה, על שלל - רבדיה הססגוניים "האהבה"...
שנית, זו היא "הבאת התיקון האישי" של עולמנו
כפרט כאינדיבידואל, אל תוככי אותה המערכת הזוגית
הפועלת כזרז (לטוב, ולרע) בחיינו האישיים, ביחס לצרכינו,
להשקפותינו ולדרך חיינו, בתחומים כגון: התמודדויות קיומנו,
עברנו, החסמים שבנפשנו, כישורינו המגוונים, הצורך בחום
ובתמיכה, צמיחה ומודעות עצמית בתהליכי ההתפתחות
בכל מישורי החיים בהם אנו נוגעים, וכדומה. במקביל,
אנו מבצעים תהליך- "הבאה לקשר הזוגי", אלה הם כל
אותם - "ביכורינו" המהווים חלק ממכלול השלם כלומר,
מאותה 'מסגרת הכלל'- הרי הוא מערך הזוגית על כל מרכיביו
ומאפייניו כמכלול... צורת "הבאה" נוספת והמהווה פן בעל
"חיוניות אדירה", באה לידי ביטוי- בשימוש בביטוי השגור:
"רק האהבה תביא אהבה", או במשמעותה הנסתרת:
"רק ההבאה - תביא הבאה"... כלומר רק ההקדשה
וההתמסרות (=הבאה), תיצור: חיבור סולידי של שתי
נפשות, צמיחה, הדדיות, ולבסוף תברא עולם בו יישרו
ברוב פאר והדר: השיתוף, האחווה, הקדושה- הרי הם
ללא עוררין פירות "האהבה"...
ולחלופין, פירוש שני בעל חיוניות לא פחותה מן הראשון,הינו:
'ההבאה תלד לעולם'- את הבאתו של דור ההמשך אל
העולם... שהרי בלעדיו לא קיימת תכלית ופרוגרסיביות
לאנושות כולה... משמעות נוספת הינה- "הבאה... בתור"
לאחר שלמדנו במסגרת הזוגית שיעורים, כדוגמת: לקבל,
להשלים ולהכיר במרכיבינו השונים טרם ההתמסדות-
כאינדבידואל בשנות בחרותנו, אנו 'עולים פאזה' לעולם
הבגרות ומביאים את כל מה שהיננו לטוב ולרע, אל-
'השלב הבא בתור' שבחיינו, אל תוך עולם הזוגיות...
הראייה נוספת הקיימת בדרך הסוד במלה אהבה,
באה לידי ביטוי בשתי המלים הבאות- הנמצאות
בהיחבא בתוכה- "בא" ו-"באה", הכוונה כאן היא
להתקרבות דואלית של- "שתי הפלנטות", השונות כשוני
היום והלילה ע"פ רוב, האחת לקראת השנייה... כלומר,
ההתפשרות והוותרנות של שני בני הזוג, ביחס של
האחד כלפי הרצונות והצרכים (הלא תואמים בד"כ) של
השני; ודרך כך, 'יצירת היסחפות הדדית של העולם האחד
כלפיי- העולם השני', כשלבסוף נפגשים במרכז, הרי היא
אותה הליבה המאוגדת והמאוחדת- 'פלנטת האהבה'...
בפירוש נוסף ניתן לצפות, במילה- "אב" הממוקמת
בתוך המלה אהבה 'כשדמות האב', מסמלת כמוטיב
מנחה בהקשר זה: שורשיות ומרכזיות, גרעין ובסיס
המשפחתיות, חיזוק ותמיכה, הכוונה, הענקה ודאגה...
ועוד, חשוב לציין, שכל אותיות המלה אהבה, משויכות
לקבוצת האותיות: א'-ו', הנקראת בשם - "קבוצת
אותיות הרחמים הגמורים", הנחשבת לנשגבת ביותר,
בהשוואה לכל יתר קבוצות אותיות הא'-ב' והמתאפיינת
בתכונות הבאות: טוהר, רצון יזום להקדיש ולתרום,
אופטימיות, דרך ארץ, אמינות ונאמנות, רוחב וטוב
לב, וכדומה... נוכל להבחין שכל המלים הגדולות
ביותר בעולמינו בשפה - העברית, (באמצעותה ע"פ
התנ"ך נברא העולם) מתחילות למעשה באות א' (אלף),
לדוגמא: אלוהים, אדם, אנושות, אברהם, אמא, אבא,
אח, אחות, אני, את, אתה, אנחנו, אנרגיה,
אטום, אווירונאוטיקה, ארה"ב, אמריקה, אפריקה,
אוסטרליה, אסיה, אירופה, אנטרקטיקה, אהבה,
אושר, אבטלה, אמת, אקלים, אותיות, אופנה,
אדרנלין, אורגזמה, איידס, אבקה (תרופות/ סמים),
ארץ (כוכב, חבל ארץ), אויר, אור, אילן, אדמה,
אבן ו... איל...

נוכל לדמות את שני בני הזוג "לשני כלי רכב טעוני משא",
הנוסעים במקביל אל עבר מטרה אחת... כשכל אחד
מהם כשלעצמו הינו בעל יריעה רחבה ושונה ממשנהו
בנושאים, כגון: קוויי אישיותם, המנטאליות המאפיינת
אותם, אמונותיהם ודרכי הגישה לקיומם, וכדומה.
לאחר ההחלטה המשותפת על מיסוד אולטימטיבי של הזוגיות,
שניהם 'מקדשים האחד את השני' לתקופת חיים שלמה...
מקדשים, מלשון הקדשה ונתינה, כלומר, בפועל למעשה-
שני הצדדים מבטיחים להקדיש כל אחד באמצעות יכולותיו
וכישוריו את- 'אנרגית שארית חייו' למוסד הזוגיות הטרי
ככלל, ולבן הזוג המקביל בפרט... כשהדגש כאמור, מתייחס
לנושא "ההקדשה", הלא היא אותה היכולת הכה המהותית
בזוגיות להקדיש אנרגיה בדרך מעשית- והתנהגותית -
יכולות, תחושות ותובנות, כגון:
כושר ההתמסרות והנתינה, האהבה שבמגע, הבעת רגשות
וחיבה, זמן איכות לזוגיות, השתתפות פעילה במטלות הפרנסה
והבית, גילויי דאגה והתעניינות לשמה בין בני הזוג, וכדומה.
משמע הדבר 'שטקס הקידושין' (באשר הוא), הינו השלב
בו- 'שני כלי הרכב יוצאים אל עבר מטרה מוגדרת ומשותפת
אחת' הרי היא קיומה של מערכת חיים, המבוססת על יסודות
מוסד האהבה הנ"ל, תוך הסכמה הדדית של שני בני הזוג.

'במהלך הנסיעה', כלומר ההתמסדות ובעת מימוש החיים
המשותפים, מגיעות שתי המכוניות פעם אחר פעם אל 'צומת
דרכים משותפת', הלא הן כל אותן אבני דרך ברצף חיי כל
מסגרת זוגית, ובהן צריכים לגבש החלטות לגביי בחירת
'דרך המלך' שתוביל- כאמור, ליעד המשותף "העתידי
והחיוני" של הקשר... אך מה קורה כאשר אצל שני בני הזוג
בצורה נפרדת, בשלב מתקדם יותר בקשר הזוגי, מתבצע -
'תהליך אבולוציוני פרטי' במסגרות חייו?... בתחומים,
כגון: השקפות וגישות, שאיפות, מטרות ותחומיי עניין...
מעת לעת, כפועל יוצא של דינאמיקת החיים משתנים בכולנו,
בצורה כזו או אחרת, הגורמים המצוינים לעיל, לכן כדאי ועדיף
בתחילת קשר זוגי רציני וארוך טווח, "למפות" באופן מדויק
את התוואי הזוגי המשותף ברמת - היעד המשותף והמוגדר
לפרטיי פרטים בדרך שאיננה משתמעת לשתי פנים...
זאת במטרה למנוע "התפצלות ייעודית פוטנציאלית"...
כלומר, חשוב לאפיין יחד את המסגרת הזוגית בנושאים
הנ"ל ולבדוק עד כמה ניתן לגשר על שני העולמות השונים,
על מנת- 'ליצור ולייצר עולם משותף נוסף', העשיר בתכנים,
בזמן האיכות שבמתחמו והטומן בחובו באופן פוטנציאלי:
רקע רחב היקף לעשייה משותפת, תחומיי עניין משותפים,
תקשורת חיובית טובה המושתתת על הבנה, אמפתיה, קבלה -
הדדית, ואהבה כשורה התחתונה ונותנת הטון, המקרינה
וניבטת מהגורמים הללו...

בשפע מאורות ואהבות לבבי...

ממעמקי נפשי...

אל נשמתכם -

מ. איל חזיז

(להמשך ראה חלק ב').

 

 


קישור: Reader

 מ. איל חזיז הינו המפתח והממציא הבלעדי של שיטת - "המשואה", המשלבת אבחון ויעוץ, באמצעות: נומרולוגיה, תרפיה ע"פ מהות הצבעים, אבחון האינטונציה, העידן החדש, כוח השמות ע"פ חכמת הקבלה, ואימון אישי לחיים; להעצמת והגשמת פוטנציאל האישיות הגלום בכל מישורי החיים. סופר ומחבר כתבים ומאמרים בתחום המודעות והצמיחה האישית. "מורה דרך לחיים", המשלב- כלים אותנטיים לתהליך צמיחה רוחנית, התפתחות והגשמה אישית. דואר אלקטרוני: eyaly4@bezeqint.net טלפון נייד– 052-3387722.


מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
11 + 13 =