זוגיות ורוחניות עפ"י הקבלה / מאת יהודה בכר

יהודה בכר
הזוגיות, על פי חכמת הקבלה, חייבת להיות מבוססת על רוחניות. ברגע ששני בני הזוג יפנימו את מטרת הבריאה, שהם תלויים זה בזו כדי להגיע יחד לעולם הרוחני, רק אז יגיעו לזוגיות המוחלטת שאיננה תלויה בהכרח בקשר עסקי של המשק המשפחתי הנקרא משק הבית. רק אז תהיה דרכם סלולה לגמר התיקון.

 

הזוגיות, על פי חכמת הקבלה, חייבת להיות מבוססת על רוחניות. ברגע ששני בני הזוג יפנימו את מטרת הבריאה, שהם תלויים זה בזו כדי להגיע יחד לעולם הרוחני, רק אז יגיעו לזוגיות המוחלטת שאיננה תלויה בהכרח בקשר עסקי של המשק המשפחתי הנקרא משק הבית. רק אז תהיה דרכם סלולה לגמר התיקון.


בני הזוג הם שני חלקים, שהחיבור ביניהם בעל עוצמה עבור שניהם להגיע לעולמות העליונים, ולעזור לכל אחד מהם להגיע לגמר התיקון שלו, בזמן הקצר ביותר האפשרי. גישה זו שונה מהגישה הרואה בבני הזוג כממשיכים את הגזע האנושי ולצורך רביה. גם רביה והתרבות מקבילים להתפתחות הזוג בזה שיאפשרו להם לחזור בגוף בגלגול נוסף עד שישלימו את מטרת הבריאה. גוף הוא החלק הגשמי של הנשמה, אך זהו חלק של התהליך ואיננו עומד בפני עצמו.


בכל בוקר אנו מודים לבורא : "מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך".
מדובר בנשמה אחת "אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי..."
מקובל לחשוב שבן אדם נולד עם "נשמתו הבהמית" ("נפש בהמית") ובהמשך החיים הוא מתפתח מבחינה רוחנית ורוכש נשמה נוספת שהיא הנשמה הדבוקה בבורא. לדוגמא, הרב יהודה אשלג כותב שכל עוד לא קיבל מהבורא את נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, לא היה יכול להגיע לדרגה הרוחנית שהגיע אליה.
מין הנשמה הוא לא רלוונטי, כיוון שהתפתחות רוחנית היא שלב מאוחר יותר בחיי האדם, למרות שידוע לגבי אברהם אבינו שכבר בגיל 3 חיפש את האלוהים המנהל את העולם (נדרים לב ע"א).


האדם מתחיל להתחבר לבורא בשלב ראשון באמצעות ה"רצון" שנקרא "הגוף" בקבלה, ובשלב שני לאחר שרכש לעצמו "מסך", ופועל בעל מנת להשפיע לבורא, הוא מקבל את האור מהבורא, וזה נקרא "נשמה". והמטרה היא להגיע לדרגתו של משה רבנו שהיא "דעת" ו"אמונה".
גם כשמדובר בגבר או באישה, שניהם יכולים ללמוד קבלה ולהגיע לדרגה רוחנית גבוהה ולקבל אור חוזר מהבורא, רק לאחר שהם נשואים ויש להם ילדים. החיבור הזה בין גבר ואישה והמשכת השורשים ויצירת ענפים ומשפחה, הם למעשה המשכת האור העליון, והכנת ה"כלי" ("הגוף" או ה"רצון"), לתפקידו.

גבר הוא משורש נשמה שונה משל האישה, ותפקידיהם שונים זה מזה. גבר חייב במצוות שאישה לא חייבת בהם. וכפי שנאמר בבראשית האישה היא "עזר כנגדו" והיא מסייעת לו בקיום המצוות. כדי להגיע לדרגות רוחניות גבוהות, הגבר זקוק לאישה. שניהם יחד מהווים שלמות אחת, והאיחוד וההשלמה ביניהם חשוב ומשמעותי להשגות הרוחניות שלהם.
אם יש מצב של פירוד או ששני בני הזוג לא מתפקדים כיחידה משפחתית אחת, היינו חיים כזוג נשוי עם כל מה שמשתמע מכך, ואין ביניהם שלמות, הם לא יכולים להגיע להשגות הרוחניות המזומנות לזוג הנשוי. חופה וקידושין מאחדים אותם ליחידה אחת, למולקולה שמתחברת לשורש הבריאה הרוחנית, ולהשגות הגבוהות, להזדככות להשתוקקות ולתיקון.
הכוונה היא לא למצוא הרבה זיווגים, אלא למצוא את הזיווג האחד והמשמעותי באמצעותו הנשמה תוכל להגיע אל המטרה, כדי ששני בני הזוג יהיו בחיבור אחד וברוחניות.

כפי שבעולמות העליונים מחלקים את הכוחות לכוח נקבי ("מלכות") ולכוח זכרי ("זעיר אנפין"), כך גם בעולמנו הגשמי קיימת החלוקה ל: נשים וגברים. החיבור בין הזכר לנקבה בשני המקרים, מבוססים על מערכת כוחות של איזון וחבירה, בעולמנו כמו בעולם העליון, זכר ונקבה צריכים לחבור לצד המשלים שלהם כדי שיוכלו לעבוד במשותף, עד להגעה לעולם הרוחני העליון, עוד בחייהם. החיבור בין בני הזוג מטרתו היא בעיקר רוחנית, אחרת זוהי חממה למשברים, לאי הבנות ולבעיות החוזרות על עצמן כשכל צד לא מבין את מקומו המוחלט במסגרת הזוגית ולא מודע ליכולת שלו להיות דומיננטי באותה מידה שזה קיים אצל בן/בת הזוג, אבל באופן המשלים.
צריך להבין שהאישה שאיתה אנו בוחרים לחיות, היא שותפה רוחנית לדרך. אז החיבור בינינו יקבל חשיבות עצומה. גם האישה צריכה להפנים את המחשבה כי הגבר העומד לצידה הוא לא רק הבעל, אלא חלק רוחני בלתי נפרד ממנה. כשיידעו זאת, שום דבר לא יוכל עוד לחצוץ ביניהם.


לאישה יש מעמד שונה משל הגבר, ובחכמת הקבלה אנו לומדים שמציאות המתגשמת בעולם הזה היא רמז למתרחש בעולמות העליונים. הגבר והאישה שונים בהרבה מובנים - בגוף הפיסיולוגי, לעיתים בתפיסת העולם, ובהבנת המציאות. השוני נובע מכך שהם מגיעים משני מקורות רוחניים שונים, מקור זכרי ומקור נקבי. זו גם הסיבה שלגבר ולאישה יש דרכים שונות להגיע להשגה רוחנית ולדבקות בכוח העליון. גם העולם הרוחני בנוי משני חלקים: זכר ונקבה. שני החלקים נפרדים, אך מהווים חלק משלם אחד גדול. כל חיבור ביניהם יוצר יכולת גדולה יותר, פי כמה, להגיע לשלמות. חלק אחד אינו יכול לנוע בלי עזרתו של השני, ולכל אחד מהחלקים יש חשיבות עצומה כלפי השני. מדובר על השלמה של חלקי השלם לשלמות אחת. המושגים שלמות ושלום הם גם חלק ממושג האחדות. השלם שיש בו שלום ואיזון, הוא חלק של האחדות, ובסופו של דבר, האחדות מורכבת מפרודות שונות שלמות ומאוזנות, שאינן נפרדות זו מזו אלא מחוברות לאחדות אחת.


בעולם הרוחני החלק הזכרי זהו החלק המשפיע, המעניק, ואילו החלק הנקבי, הפסיבי יותר, המקבל. עבודת החלק הזכרי, בעולם הרוחני, נועדה לחזק את המבנה הרוחני של עצמו ושל החלק הנקבי בעולם העליון, ואילו החלק הנקבי צריך לקבל את התיקונים הרוחניים ולבצע אותם.
בכל נשמה מצויים חלקים זכריים וחלקים נקביים, בדיוק כפי שהם מופיעים בגוף האדם. גם לגבר יש חלקים נשיים, וגם לאישה יש חלקים זכריים, ברמת ההורמונלית וברמת הכרומוזומים.


בחיים שלנו אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לדברים, כפי שהם מתרחשים בעולם הרוחני. לכן הקשרים והיחסים בין המינים מוכרחים להתאים למה שקורה בין הפרצופים בעולם האצילות. אלו הם השורשים הרוחניים שלנו בבריאה. קיימות נשמות שחייבות לקיים את ההתאמה הזאת בגופן, כמו כולנו, ויש כאלה, שהתיקון שלהן הוא דווקא בהתגברות על נטיות לא טבעיות שקיימות בהן אך מורגשות אצלם כטבעיות.


הנישואים מייצגים עניין רוחני. הרב ברוך שלום אשלג, שהפך אלמן בגיל 58, אמר מיד אחרי השבעה למות אשתו, שהוא חייב להינשא, מבלי לחשוב מה יאמרו, לרעה או לטובה. ולקיים את המושגים של חופה וקידושין באופן הרוחני שלו. לכן ביקש למצוא אישה, שתהיה כשרה לעמוד אתו תחת החופה, ולאחר מכן שיוכל לעבוד לצידה, יחד, ברוחניות. הרב ברוך שלום אשלג, שהיה בדרגה רוחנית עצומה, לא יכול היה להמשיך בעבודתו הרוחנית ללא חופה וקידושין. חסר היה לו החלק שמתוסף לנשמת האדם על ידי הפעולה הגשמית הנקראת חופה. מכאן אנו לומדים, שאם גבר רוצה ללמוד קבלה והאישה מתנגדת, זה לא ימנע ממנו התקדמות רוחנית. לעומת זאת, אם הוא לא יתחתן, זה עלול למנוע ממנו אותה התקדמות. לא בכדי האישה היא היולדת, היא זו הממשיכה את השושלת, את המדרגות הרוחניות אשר בעזרתן יכול לטפס גם הגבר. יש כאן יחסים מאוד מורכבים וחשובים בין אישה לגבר, כאשר ברור שכל חלק הוא בעל חשיבות עליונה לקשר, ואי אפשר לקבוע מי חשוב ממי. חלוקת התפקידים והעבודה ההדדית הם החשובים.

 


קישור: Reader

מורה ומדריך סדנאות לרייקי בכל הרמות כולל קרני לייטיריאן, חוכמת הקבלה, מטפל EMF, מתקשר וכותב מאמרים ומדיטציות בנושאים אלה.

אתר "האדם השלם" http://yeladudim.media4u.co.il/holistic/indexholistic.asp

פורום "האדם השלם"http://yeladudim.media4u.co.il/HOLISTIC/FORUM.ASP

אתר "חינוך וגן - ילדודים" http://www.yeladudim.co.il/

 

 


מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
5 + 11 =