הוראות בטיחות בהתקנה והפעלת מתקנים מתנפחים ביתיים של הופָּלָך

מתקנים מתנפחים הינם בטיחותיים לשימוש. יחד עם זאת, חשוב להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות בעת התקנה ושימוש במתנפח ביתי:
1. הוראות כלליות
• יש לבצע את התקנת המתנפח ע"י מבוגר.
• הרחק את המתקן מאש או מכל מקור חום ישיר.
• אין לבצע שימוש במתקן במז"א גשום או כשיש רוחות חזקות. רוחות חזקות עלולות להרים את המתקן מעל פני הקרקע ולגרום לתזוזתו או הפיכתו.
2. הוראות למיקום והתקנת המתנפח
• המתקן המתנפח כבד. יש להרימו בזהירות תוך שמירה על כללי הרמה נכונים.
• אין לגרור את המתקן על משטח קשה כמו בטון, מדרכה או משטח קשה אחר. לא מומלץ לנפח אותו על אספלט, אדמת טרשים, חצץ או כל משטח חד אחר העלול לפגוע ולשחוק את בסיסו.
• במידת הצורך, יש לפרוש מתחתיו מחצלת או שטיח בכדי להגן על בסיסו.
• יש לפרוס את המתקן באזור בו מתקיימים התנאים הבאים:
o הימצאות משטח רך עליו יפרש המתקן כמו דשא, אדמה חולית.
o המשטח צריך להיות ישר , ללא שיפועים או מדרגות או הפרשי גבהים.
o התקנת היתדות לקיבוע המתקן למשטח תעשה ע"י תקיעתם בזווית למשטח.
3. הוראות הפעלה ובטיחות למפוח החשמלי
• יש להדליק את המפוח החשמלי רק לאחר חיבורו לשרוול המתקן המתנפח והידוק הרצועה למניעת בריחת אוויר.
• יש להשתמש במתקן רק לאחר הפעלת המפוח החשמלי וניפוחו באופן מלא ואחיד.
• הרחק את כבל החשמל של המפוח מילדים, מקורות מים ונתיבי תנועה של רכבים.
• יש להקפיד על הפעלת המפוח החשמלי בכל זמן השימוש במתקן.
4. הוראות בטיחות בזמן הפעלת מתקנים מתנפחים
• יש להקפיד על השגחה של מבוגר משך כל זמן הפעלת המתקן.
• אין להתחיל להשתמש במתקן טרם הגעתו למצב ניפוח מלא. מרגע זה ואילך, במשך כל זמן השימוש במתקן, יש להקפיד ששרוול המפוח יהיה מתוח לזרימת אוויר מרבית. קיבוע המתקן ימנע תזוזתו כתוצאה מקפיצות הילדים ויבטיח כי שרוול המפוח יישאר מתוח ולא יוצרו חסימות אוויר בתוכו.
• אין להכניס צעצועים לתוך המתקן – קפיצה עם צעצועים עלולה לגרום לפגיעתם בילדים.
• אין להכניס ו / או להשתמש במתקן בחבלים, ציוד קשירה, רצועות, כבלים, חבל קפיצה ושרשראות מחשש לסכנת חנק.
• יש לקפוץ רק בתוך גבולות המתקן המתנפח. אין לקפוץ מהמתקן החוצה או מחוץ למתקן לתוכו.

מוגש בחסות הופלך - מתנפחים מצחוק
מתנפחים לימי הולדת ומתנפחים לאירועים להשכרה במרכז הארץ בתל אביב ונס ציונה


הופלך - מתנפחים מצחוק
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
5 + 14 =