רואה החשבון

מקצוע ראיית החשבון
מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק, באמצעות חוק רואי חשבון. המקצוע מוגדר בחוק באופן הבא: "ראיית חשבון" פירושו - בדיקתם, בקרתם או אישורם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות

מקצוע ראיית החשבון הינה תחום מוביל בעולם העסקים המודרני. רואי חשבון נושאים בדרך כלל בתפקידים מובילים בכלכלה ומהווים את עמוד השרה של שוק ההון.

התפתחות הצורך ברואה חשבון מבקר שלובה בהתפתחות ההתאגדויות ושוק ההון. תחילת התהליך, באמצע האלף השני - כתוצאה מהקמת ישויות נוצר צורך להפריד בין הישויות העסקיות עצמן לבין בעליהן. ההתפתחות נוספת התרחשה כאשר לקראת סוף המאה ה- 19 הכיר בית הלורדים באנגליה בעקרון ההפרדה המשפטית בין ישות עסקית לבין בעלי מניותיה. צעד נוסף נעשה עם התפתחות שוקי ההון בתחילת המאה ה- 20 כאשר החלו ישויות לגייס כספים מהציבור. הבעיה הבסיסית הייתה כי משקיעים מקרב הציבור , מפקידים את כספם בידי מנהלי הישויות וקיים חשש כי אותם מנהלים יטעו את הציבור במצגים כוזבים.

התרחקותם בהדרגה של בעלי החברות, מהחברות ומניהולן מחד, והתפתחותם של בעלי עניין אחרים בחברות (כגון בנקים, נושים, בעלי אג"ח) מאידך, יצרה דרישה לגוף אשר יערוך ביקורת אובייקטיבית, וייתן חוות דעת בלתי תלויה על המצגים הכספיים של החברות.

מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק, באמצעות חוק רואי חשבון. המקצוע מוגדר בחוק באופן הבא: "ראיית חשבון" פירושו - בדיקתם, בקרתם או אישורם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות

רואה חשבון הוא מי שקיבל רישיון לעסוק בראיית חשבון על פי חוק רואי חשבון. חל איסור על מי שאינו רואה חשבון להתחזות לרואה חשבון או להשתמש בתואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא רואה חשבון. בנוסף, חל איסור לשתף בהכנסות מראיית חשבון מי שאינו רואה חשבון (כלומר מי שאינו רואה חשבון אינו יכול לשמש כשותף במשרד רו"ח).

מועצת רואי חשבון הוא גוף שהוקם מכוח חוק רואה חשבון, והוא הגוף המוסמך לתת רישיון רואה חשבון. כדי לקבל רישיון רואה חשבון על מועמד לעמוד במספר תנאים. עליו להיות בגיר, לעבור בהצלחה בחינות הנערכות מטעם מועצת רואי חשבון (או לקבל מהן פטור), ולעבור תקופת התמחות של שנתיים.

הכשרתו של רואה חשבון נמשכת בד"כ כחמש שנים, מתוכם ארבע שנות לימודים ושנתיים התמחות (אשר מתחילה לכל המוקדם בתום השנה השלישית ללימודים). הכשרתו של רואה החשבון כוללת קורסים בכלכלה, סטטיסטיקה, מימון וחישובים פיננסיים, מנהל עסקים, דיני מסחר ותאגידים, דיני מיסים, חשבונאות ניהולית, חשבונאות פיננסית וביקורת חשבונות.

בשל הכשרתו ומיומנותו בתחומים שונים , עוסק רואה החשבון גם במתן שירותים נלווים לראיית חשבון. שירותים נלווים אלו כוללים, בין היתר, ייעוץ מס, ביקורת פנימית, ניהול כספים וייעוץ עסקי כללי.

רענן לוי ושות' רואי חשבון
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

הוספת תגובה / יצירת קשר עם רענן לוי

שם מלא: *

אימייל: *
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
6 + 11 =