שכיר האם מס הכנסה חייב לך כסף?

מדריך לקבלת החזרי מס
אלפי שכירים זכאים להחזרי מס מבלי שיידעו על כך. סכום ההחזר יכול להגיעי לאלפי שקלים. כדי לקבל את ההחזר עלייך לדרוש אותו. האם גם לכם מגיע החזר מס? מה עושים כדי לקבל אותו? במאמר זה ננסה לתת לכם את התשובות.

איך יתכן שמס הכנסה חייב לך כסף?
מצב כזה יתכן מסיבות רבות, אותן נחלק למספר קטגוריות.

הקטגוריה הראשונה- אי רציפות במקום עבודה אחד ויחיד במשך השנה.
אם פוטרת במהלך השנה, או החלפת מקום עבודה במהלך השנה, או עבדת בו זמנית ביותר ממקום עבודה אחד, סביר להניח כי בחישוב המס שנערך לך ע"י המעביד קיים עיוות מסוים לרעתך. לקטגוריה זו ניתן להוסיף שכירים אשר קיבלו במהלך השנה דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או תגמולי מילואים.

הקטגוריה השנייה – מצב משפחתי
הכוונה לאותם מקרים בהם החליטה המדינה לתת הטבות מס לנישומים מסיבות חברתיות ואחרות. במקרים רבים אותם נישומים הזכאים להטבות אינם מודעים לזכותם. בין היתר, ניתן לציין את המצבים הבאים:
• תשלום מזונות ו/או השתתפות בכלכלת הילדים
• אירוע רפואי קשה ( המכנה נכות של 90% לחצי שנה או יותר)
• ילד הסובל מליקויי התפתחות, עיוורון, חירשות, או שיתוק
• תשלום למוסד עבור אחזקת בן משפחה מוגבל
• משפחה חד הורית
• חיילים משוחררים (עד שנתיים מיום השחרור)
• עולים חדשים

הקטגוריה השלישית – הוצאות מוכרות.
ישנה רשימה ארוכה של הוצאות מוכרות שניתן לנכות אותן מההכנסה החייבת או לקבל בגינן זיכוי ממס. רוב העובדים השכירים כלל אינם מודעים לאפשרויות אלו. בין ההוצאות המוכרות ניתן למנות את אלו:

• הוצאות שהוציא עובד שכיר לצורך ביצוע עבודתו, ולא קיבל החזרים ממעבידו. לדוגמא: הוצאות השתלמויות מקצועיות, השתתפות בכנסים ואגרות רישיון מקצועי.
• הוצאות הכרוכות בהגשת דוח שנתי למס הכנסה
• תשלום לביטוח חיים או לקופת גמל עבור הנישום עצמו או עבור בן משפחה
• תשלום עבור ביטוח אבדן כושר עבודה באופן פרטי עבור הנישום או עבור בן/בת הזוג
• תשלום עבור הנצחת זכרו של בן משפחה שנספה במערכות ישראל
• תרומות למוסדות ציבור מוכרים (מעל 360 ₪ בשנה מסויימת)


הקטגוריה הרביעית – מקום מגורים
קיימת רשימה סגורה של יישובי ספר. החוק מעניק הטבות מס לאלו שהתגוררו ביישובי ספר, וכן לעובדי הוראה או עובדי רפואה שעבדו ביישובי ספר בשנת המס.

הקטגורי החמישית – השקעות בשוק ההון
הפסדים מהשקעות בניירות ערך ניתנים לקיזוז מרווחים בניירות ערך. לכן, כל מי שהשקיע בשוק ההון, ומימש הפסדים בשלב זה או אחר, ראוי שיבדוק אם הוא זכאי להחזרי מס.

עבור אילו שנים ניתן להגיש בקשה להחזרי מס?
ניתן להגיש בקשות להחזרי מס עד 6 שנים אחורנית (בשנת 2010 ניתן להגיש בקשות עבור השנים 2004-2009. בשנת 2011 ניתן להגיש בקשות עבור השנים 2005-2010)

כיצד מגישים בקשה להחזר?
את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 135. לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים. את הטופס והמסמכים יש להגיש לסניף מס הכנסה הקרוב למקום המגורים. במידה והייתה פעילות בשוק ההון יש להגיש את הבקשה על גבי טופס 1301 בצירוף נספח ג'.

האם ניתן להגיש את הבקשה לבד?
ניתן להגיש את הבקשה לבד ללא סיוע של בעל מקצוע. מס הכנסה מפרסם מידי שנה חוברת "דע זכויותיך". בחוברת זו ניתן למצוא הוראות מפורטות למילוי הדוח, וכן פירוט המסמכים שיש לצרף. את החוברת ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מס הכנסה.

האם יש ממה לפחד?
אם הדוח מולא בקפידה, לא הושמטו ממנו פרטים, והוא נבדק ביסודיות בטרם הוגש, אין ממה לדאוג. אלו שאינם בטוחים בחישוב המס שערכו, רצוי שיפנו לסיוע מקצועי.


מאמר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם במאמר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.רענן לוי ושות' רואי חשבון
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

הוספת תגובה / יצירת קשר עם רענן לוי

שם מלא: *

אימייל: *
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
6 + 9 =