תקרת בטון מזוין - או גבס ורעפים?

דיון בסוג תקרה ובהפרדת ההגדרות לגג ולתקרה
בית המשפט נתן את דעתו על ההגדרות של התקרה והגג, למניעת הטעיית דיירים רוכשי דירות אשר מבטחות להם דירות עם תקרות בטון מזוין - ובתמורה לכספם הם מקבלים, בניגוד למובטח, תקרות גבס וטיח על רשת, בטענה כי גג רעפים כולל את התקרה שמתחתיו.

תקרת בטון מזוין או גג רעפים שמתחתיו גבס?
מאת: ד"ר אברהם בן-עזרא

מה בדיוק ההבדל בין תקרה לגג?

האם כאשר רשום במפרט המכר כי התקרות יהיו מבטון מזוין ואילו הגג יהיה קונסטרוקציות של עץ וכיסוי רעפים, אז הכוונה היא שמתחת לקונסטרוקציות העץ ולכיסוי הרעפים יותקנו לוחות גבס או רשת אקספנדיט [טיח על רשת פלדה] – או שמא מכיוון שרשום במפרט תקרות בטון – הכוונה היא שמתחת לקונסטרוקמיות תהיה תקרת בטון מזוין?

בית המשפט העליון נתן דעתו בנושא האמור, בערעור אזרחי 5232/99 סלמן ואחרים נגד בן-אבו בע"מ ואחרים, פסק דינו של כב' השופט א' מצא מיום 24 אוק' 2001.

במפרטים של הדירות נכתב כדלקמן:

"תקרות: חומר בטון מזוין".
"גג הבניין: חומר - קונסטרוקציית עץ ורעפי בטון".

בפועל, ביצע הקבלן את הבניינים, כך שבכל התקרות של בית יחיד - נוצק בטון מזוין, אך התקרה שמתחת לגג הרעפים - לא בטון מזוין הייתה, אלא רביץ, מתוך פרשנות והבנה כי היא חלק מגג הבניין.

לאמור, בשני מפלסים ראשונים נוצקו תקרות בטון מזוין, ובמפלס השלישי, זה שמתחת לגג הרעפים, הותקנה תקרת רביץ קלה.

בית המשפט לא קיבל פרשנות זו של הקבלן, ופסק:

"הלוא במפרט נאמר במפורש כי התקרות (לשון רבים בצירוף ה' הידיעה) תיבנינה מבטון מזוין, ולא נתחוור לנו על יסוד מה מבקשת המשיבה (החברה הקבלנית - אב"ע) כי נקרא הוראה זו כמטילה עליה חובה רק ביחס לתקרות שני המפלסים הראשונים. כן לא מצאנו יסוד לטענתה, כי במפלס העליון לא התחייבה לבנות תקרה כלשהי, ומכל מקום לא התחייבה לבנות תקרה מבטון יצוק. טענת המשיבה, כי בחלל המצוי מתחת לגג אין הצדקה מעשית לבנות תקרת בטון, אינה יכולה להתקבל כמענה מניח את הדעת לטענת המערערים כי החוזה לא פטר את המשיבה מבניית תקרה גם במפלס העליון וכי הוראת המפרט, שהתקרות תיבנינה מבטון מזוין, לא הבחינה בן תקרותיהם של שני המפלסים הראשונים לבין תקרתו של המפלס השלישי".

הלכה זו ננקטה גם בפסק הדין ת"א 12854-04 יניב זגה ומירב זגה נ' י' ד' מלניום בע"מ ויובל אלון חברה לבנייה בע"מ, בית משפט השלום חיפה, שופטת: א' דגן, פסק דין מיום כ' בשבט תשס"ט [14 בפברואר 2009] בו נפסק כדלקמן:

"20. בעניין התקרה/גג – סעיף 2.8 למפרט הטכני קובע: "תקרות: חומר בטון מזוין/עץ + רעפים". בפועל אין תקרת בטון מזויין אלא גבס ואין גג מעץ אלא קונסטרוקציה מעץ לרעפים שמעל. אכן הגבס אינו מופיע במפרט אלא שהנתבעות חסכו בעלויות שעה שבנו תקרת גבס במקום בטון מזוין שהיה עליהן לבנות. הגבס בעל תפקיד עיצובי ואקוסטי בלבד ואין בו תחליף לתקרת בטון. בהתאם לתשובות לשאלות הבהרה, מיום 2.3.06, עלות ביצוע תקרת בטון 22.000 ₪. ביחס למרכיב זה אין טענה נגדית לעלות נמוכה יותר ועל כן יש לפסוק פיצוי זה בנוסף לליקויים שבחוות הדעת. סך זה משוערך להיום מיום מתן התשובות לשאלות הבהרה עומד על 26.534 ₪".


עינינו הרואות כי בית המשפט הולך אחר הפרשנות הנכונה מהבחינה ההנדסית – מקצועית, לפיה יש הבדל ברור בין תקרה לבין גג, כפי שמובהר בפסקי הדין.

8 לנוב' 2010

קישור: www.benezra.co.il

דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
11 + 9 =