בדיקות דם בבירור באנמיה

פירוט הערכים ומשמעות הפרמטרים בבדיקות דם בבירור אנמיה
בבירור אנמיה ישנן בדיקות מעבדה שעוזרות לזהות ממה נובעת האנמיה. להלן פירוט הבדיקות והסברים על הפרמטרים בבירור אנמיה.
Hemoglobin (Hgb) and hematocrit (Hct) (H/H)
ערכים נורמליים:
Hgb: גברים g/dl 13.8-17.2
נשים g/dl 12.0-15.6
Hct: גברים 41%-50%
נשים 35%-46%
משמעות:
המוגלובין הוא חלבון עיקרי באריתרוציטים. Hgb מודד כמות המוגלובין (במשקל) בדם.
המטוקריט הוא אחוז אריתרוציטים (כד' דם אדומות) בנפח דם נתון.

Red blood cell count (RBC)
ערכים נורמליים:
גברים x 10mm 44.4-5.8
נשים x 10mm 3.9-5.2
משמעות:
מספר אריתרוציטים בדם.

Red cell distribution width (RDW)
ערכים נורמליים:
15% >
משמעות:
שונות בגודל RBC . יכול לזהות אנמיות מעורבות. יש עלייה בערכים כשיש חוסר בחומצה פולית או B12, המוליזה חלקית, חוסר ברזל.

Mean corpuscular volume (MCV)
ערכים נורמליים:
femoliter 78-100
משמעות:
נפח ממוצע של RBC.

Average volume of RBC
ערכים נורמליים:
of RBCs 0.5-2.5%
משמעות:
אחוז אריתרוציטים לא בוגרים.

Peripheral blood smear
משמעות:
בדיקה של דגימת דם מלא במיקרוסקופ, עוזר לגלות אבנורמליות בגודל, צורה ומספר.

Serum iron
ערכים נורמליים:
mcg/dl 25-170
משמעות:
ריכוז ברזל בפלזמה.

Total iron-binding capacity percent saturation (TIBC)
ערכים נורמליים:
mcg/dl 200-450
משמעות:
כמות הברזל הרווי/ קושר חמצן. מחושב מרמות הטרנספרין

Transferring saturation
ערכים נורמליים:
12-57%
משמעות:
אחוז הסטורציה של הברזל הקושר.

Ferritin
ערכים נורמליים:
גברים nanogram/ml 16-300
נשים nanogram/m l4-161
משמעות:
החלבון העיקרי שמאחסן ברזל. רמותיו מותאמות לפי מאגרי הברזל הכלליים בגוף. רמתו נורמלית באנמיה שנובעת חוסר יצירה (במחלות כרוניות) ויורדת באנמיה מחוסר ברזל.

Serum folate level
ערכים נורמליים:
1.5-20.2 nanogram/ml
משמעות:
רמות חומצה פולית בסרום. עולה אחרי אכילתו בתפריט ויורד אחרי שתיית אלכוהול.

Serum vitamin B12 level (serum cobalamin)
ערכים נורמליים:
picogram/ml 250<
משמעות:
רמת B12 בפלזמה.

Schilling test (24-hour urine)
ערכים נורמליים:
8%< הפרשה מהמנה שניתנה
משמעות:
מבחן הבודק ספיגת B12 אחרי לקיחתו דרך הפה. יכול להבחין בין חוסר באינטרינסיק פקטור או ב.B12

Serum bilirubin
ערכים נורמליים:
0.1-0.4 mg/dl :Total
:indirect mg/dl0.2-0.7
משמעות:
תוצר מטבוליזם של המוגלובין, עולה בהמוליזה.

Direct coomb's test (blood)
ערכים נורמליים:
שלילי
משמעות:
מודד את ציפוי הכד' האדומה בנוגדנים או מע' המשלים. חיובי באנמיה המוליטית אוטואימונית, תגובה לעירוי דם והמוליזה הנגרמת מתרופות.

Hemoglobin electrophoresis(whole blood)
משמעות:
הפרדה של המוגלובין כדי לאבחן ווריאנטים של מחלות ספציפיות. מאמת אבחנה של אנמיה חרמשית ותלסמיה.


google_ad_client = "pub-7314708657649479" /* 728x15, נוצר 18/10/10 */ google_ad_slot = "9378782241" google_ad_width = 728 google_ad_height = 15 //-->

הוספת תגובה / יצירת קשר עם orlight re

שם מלא: *

אימייל: *
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
8 + 12 =