מס רכישה מופחת בגין דירה שנרכשה על ידי בן זוג טרם הנישואין

פאהן קנה ושות
אריה קידן (להלן: "העורר") החזיק בשתי דירות בתל אביב טרם נישואיו (להלן: "דירה א" ו"דירה ב"). אשת העורר רכשה אף היא דירה טרם נישואיהם (להלן: "דירת האישה"). עם נישואיהם, חתמו בני הזוג על הסכם ממון על פיו דירה א תיוותר ברשות העורר, דירת האישה תיוותר ברשותה ולבני הזוג לא תהיינה זכויות בדירות אלו במקרה של פירוד, בעוד שדירה ב תיועד למגורי משפחתם והם ישאו יחדיו בתשלומי המשכנתא בגינה.

ו"ע 1013/05 קידן אריה נ' מנהל מס שבח תל אביב

שרון ליטקה - מחלקת המיסים, פאהן קנה ושות'

אריה קידן (להלן: "העורר") החזיק בשתי דירות בתל אביב טרם נישואיו (להלן: "דירה א'" ו"דירה ב'"). אשת העורר רכשה אף היא דירה טרם נישואיהם (להלן: "דירת האישה"). עם נישואיהם, חתמו בני הזוג על הסכם ממון על פיו דירה א' תיוותר ברשות העורר, דירת האישה תיוותר ברשותה ולבני הזוג לא תהיינה זכויות בדירות אלו במקרה של פירוד, בעוד שדירה ב' תיועד למגורי משפחתם והם ישאו יחדיו בתשלומי המשכנתא בגינה.

בשנת 2000, נמכרה דירה ב' בה התגוררו בני הזוג וילדיהם ומאז התגוררה המשפחה בדירת האישה.

בחודש אוגוסט 2004 רכש העורר על שמו בלבד דירה נוספת (להלן: "הדירה החדשה") אשר יועדה להיות דירת המגורים המשותפת של המשפחה המורחבת. בחודש פברואר 2005 מכר העורר את דירה א' וחויב במס רכישה על פי דירת מגורים נוספת בגין רכישת הדירה החדשה.

העורר גרס כי הוא זכאי לחישוב מס רכישה לדירת מגורים יחידה בשיעורים מופחתים על פי סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").

לדברי מנהל מס שבח (להלן: "המשיב") אין חולק כי העורר עומד במגבלות המועדים הקבועים בהוראת סעיף 9 לחוק במסגרתם היה עליו למכור אתדירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
4 + 7 =