הגדלת שווי שימוש ברכב לעצמאים?

פאהן קנה ושות' (מחלקת המיסים)
בשנת 1995 פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה - 1995 (להלן – "התקנות").
על פי תקנות אלו כל הוצאות הרכב, הן הקבועות והן המשתנות (להלן: "הוצאות הרכב") יותרו בניכוי מהכנסתם החייבת של עצמאים בגין אותו חלק מסך כל הוצאות הרכב העולה על 9,900 ק"מ לשנה או לחילופין בשיעור של - 25% מסכום ההוצאות הרכב לפי הגבוה מבניהן.

בשנת 1995 פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה  - 1995 (להלן – "התקנות").

על פי תקנות אלו כל הוצאות הרכב, הן הקבועות והן המשתנות (להלן: "הוצאות הרכב") יותרו בניכוי מהכנסתם החייבת של עצמאים בגין אותו חלק מסך כל הוצאות הרכב העולה על  9,900 ק"מ לשנה או לחילופין בשיעור של - 25% מסכום ההוצאות הרכב לפי הגבוה מבניהן.

בהקשר זה נציין כי הוצאות רכב שהוצאו לשם ייצור הכנסה  בידי עובדים שכירים  לא יותרו בניכוי מהכנסתם החייבת וזאת בהתאם לתקנה 4 לתקנות. עובדים שכירים שהועמד לרשותם רכב צמוד ממעבידם מחויבים בהכנסה רעיונית (שווי שימוש ברכב) בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987.

לאחרונה פורסם בכלי תקשורת שונים כי רשות המיסים שוקלת לעלות את שווי השימוש ברכב לעצמאים כך שחלק הוצאות הרכב שיותר בניכוי מהכנסתם החייבת יהא קטן יותר מהניכוי המותר כיום וכתוצאה מכך ישולם מס גבוה יותר .

כיום שווי השימוש ברכב לשכיר זהה לשווי השימוש ברכב לעצמאי והשיקול לעלות את שווי השימוש ברכב לעצמאים נובע מהרצון להעלות את שווי השימוש ברכב לשכירים בגין רכב הצמוד להם ממקום עבודתם  ובכך  ליצור שוויון בין העצמאים לשכירים.

לאור האמור לעיל, בכוונתם של העצמאים להיאבק במשרד האוצר ולסכל תכנית זו. לטענתם כלי רכב אינו מוצר מותרות והוא מהווה כלי המשמש ליצור הכנסה והגדלת שווי השימוש עשויה לפגוע בהם מבחינה כלכלית.

נדגיש כי מדובר בפרסום ראשוני בלבד וכי טרם תוקנו התקנות בנדון.


קישור: Reader

פאהן קנה ושות', מחלקת המיסים www.gtfk.co.il.
מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
10 + 14 =