לוח סילוקין שפיצר עדיף על קרן שווה

אילון ליאור
לוח סילוקין שפיצר עדיף על קרן שווה
להחזיר כמה שפחות או יותר?
רבים חושבים כי החזר הלוואה בלוח קרן שווה (קרן יורדת) עדיף על לוח שפיצר. במאמר זה הציג טענה חלופית האומרת כי לוח שפיצר עדיף מבחינה כלכלית.

במאמר הקודם שפורסם תחת הכותרת "אופן חלוקת מסלולי משכנתאות והלוואות” דנו בהבדלים בין לוחות הסילוקין ובאפשרויות הגידור המומלצות.


במאמר זה אבקש לסתור את הטענה, הרווחות בקרב מרבית האוכלוסייה, הגורסת כי לוח סילוקין קרן שווה כלכלי יותר וחסכוני יותרמלוח שפיצר. ולטעון כי מקור הטעות הינו בהשוואת בסיס כלכלי שונה.על מנת להסביר את הרעיון אפתח בדוגמא מספרית


ישנם שני חלופות על אותם הנתונים:
משכנתא על סכום של  250 אלף ₪ שנלקחה ל-20 שנה בריבית 4.8% המחושבת באמצעות:
1. לוח שפיצר.


2. לוח סילוקין קרן שווה (קרן יורדת).בלוחסילוקין שפיצר ההחזר החודשי יעמוד על 1,622 ש"ח לחודש, סה"כ תשלום 389,374 לכלהתקופהבלוח סילוקין קרן שווה ההחזר יהיה  2,041 ש"ח, 370,000 לכל התקופה זהו החישוב הידוע לכולם ועליו כולם מסתמכיםאם אותה משכנתא תחושבבאופן שונה, כאשר התשלום החודשי הינו הבסיס להשוואה נקבל את התשובות הבאות:


בלוח שפיצר, אם ניקח את המשכנתא לפי אותם הפרמטרים אבל רק ל 14 שנה (במקום (20נקבל תשלום חודשי של 2046, סה"כ 343,819 ש"חוראו, התשלום החודשי אותודבר, מספר השנים קטן, חיסכון משמעותי !!!!


יש לציין את הדברים:


1.אומנם בלוח קרן שווה התשלום החודשי יורד ואינו קבוע אך הירידה היא מינורית לאורךהשנים.


2. לחיסכון יש להוסיף כי הריבית בגין שנים קצרות יותר עדיפה ועל כן מעלהאת החיסכון.


3.לקיחת שנים קצרות יותר מנטרלת את השפעת המדד המצטברת בסוף התקופה,שוב חיסכון אדיר.


דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
3 + 14 =