מיסוי היחיד - חישוב נפרד להכנסות בני זוג שחל עליהן פטור ממס

פאהן קנה ושות' (מחלקת המיסים)
אשה נשואה זכאית לפטור על הכנסות שלגביהן היא זכאית לחישוב נפרד, אולם כאשר יש לאשה נשואה הכנסות שלגביהן אין היא זכאית לחישוב נפרד, אך תנאי הזכאות לפטור מתקיימים אצלה, נקבע בהוראות החב"ק (קובץ פרשנות של מס הכנסה), כי תיחשב ההכנסה עצמה להכנסה פטורה ממס והפטור יחול גם כאשר נכללת ההכנסה האמורה בהכנסות הבעל.

אשה נשואה זכאית לפטור על הכנסות שלגביהן היא זכאית לחישוב נפרד, אולם כאשר יש לאשה נשואה הכנסות שלגביהן אין היא זכאית לחישוב נפרד, אך תנאי הזכאות לפטור מתקיימים אצלה, נקבע בהוראות החב"ק (קובץ פרשנות של מס הכנסה), כי תיחשב ההכנסה עצמה להכנסה פטורה ממס והפטור יחול גם כאשר נכללת ההכנסה האמורה בהכנסות הבעל.

לעניין זה, יצויין כי בסעיפים שונים בפקודה, ניתן פטור ממס על הכנסות מסויימות של יחיד, כגון:

(א) סעיף 9(5), עיוור או נכה 100% פטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית או על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסכומים הנקובים בסעיף זה (ראה הרחבה בהמשך פרק זה).

(ב) פטורים ממס על הכנסות מעסק, הכנסות פסיביות, רווחי הון וסוגי הכנסות נוספים, הניתנים לעולים חדשים ולתושבים חוזרים - ראה פירוט בסעיף 26.15 בחוברת זו.

(ג) פטור ממס בגין "הכנסת ריבית מזכה" על פקדונות בנקאיים ותוכניות חסכון הניתן לבעלי הכנסות נמוכות ולגמלאים.


קישור: Reader

פאהן קנה ושות', מחלקת המיסים www.gtfk.co.il.
מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
6 + 12 =