אלימות- הבדלים בין תרבותיים בחברות שונות

מה משפיע על רמות שונות של אלימות בתרבויות בעולם
אף שמידה מסוימת של תוקפנות אלימה היא אוניברסלית וקיימת בכל תרבות, יש הבדלים במידת האלימות הקיימת בתרבויות שונות. הקושי להשוות בין מידת התוקפנות הקיימת בתרבויות שונות נובע ממספר סיבות:1) הגדרה של מהי תוקפנות אלימה שונה מתרבות לתרבות (הפלות). 2) זהותו של קורבן האלימות. האם יש לראות באלימות בין אנשים החברים באותה קבוצה (רצח) ובאלימות בין אנשים השייכים לקבוצות שונות (מלחמה) אותו סוג של אלימות. 3) מידת האלימות הקיימת בחברה מסוימת יכולה להשתנות תוך פרק זמן קצר. הגורמים להבדלים בין-תרבותיים באלימות: מחקרים בנושא זה: 1) קאפריולי מצא קשר בין מעמד הנשים במדינה לבין המידה בה אלימות נבחרה כדרך לפתרון סכסוכים בין-לאומיים. 2) לנדאו מצא קשר בין לחץ (אינפלציה, שיעור גירושין) ומידת התמיכה החברתית לבין שיעור מקרי רצח. 3) אנדרסן מצאו קשר בין לחץ פיזי (חום) לבין שיעור מקרי רצח. מצאו ששעורי רצח עלו אחרי מלחמה, אם הפסידו או ניצחו. מחקר הבודק את הקשר בין עימות אלים עם קבוצות חוץ (מלחמה) לבין שיעור מעשי האלימות הפנימיים בתוך החברות שהשתתפו בסכסוך. הטענה היא שמלחמה גורמת לחיברות לאלימות הגורם בעקבותיו לאלימות בין-אישית. מטרת המחקר: לבדוק את הקשר בין מלחמה לבין רמת האלימות בחברה. החוקרים העדיפו לחקור תרבויות מאשר מדינות שכן לטענתם במדינה מסוימת יכולות להיות תרבויות שונות ומגוונות, על פי נתונים אתנוגרפים (חוקרים ששהו במדינות על מנת לספק מידע). במחקרים קודמים נמצא שמלחמה קשורה לשיעור גבוה של אלימות ב"א (מלחמה נותנת לגיטימציה לאלימות). כן, במחקרים אתנוגרפיים נמצא שמלחמה קשורה גם עם סוגים אחרים של אלימות כגון: ספורט מלחמתי, כשפים רעים ומתן עונשים חמורים יותר על עבירות שונות.
שלוש השפעות אפשריות העשויות להסביר את הקשר בין מלחמה לבין צורות אלימות אחרות והן מבוססות על חוויות בילדות שגורמות להתנהגות אלימה בבגרות: 1) סוציאליזציה לתוקפנות. 2) חיברות הגורם תסכול (רמה נמוכה של חום וחיבה, חינוך נוקשה עם עונשים).3) העדר אב (חשוב לבדוק מצבים שבהם העדר האב אינו מתרחש במקביל לגורמים נלווים אחרים כגון תנאי חיים קשים). הערה: במחקרים קודמים נמצא שבחברות בהן האב מבלה זמן מועט יותר בגידול הילדים קיימת אלימות פיזית רבה יותר מצד הגברים. ההסברים לכך כוללים ענישה פיזית רבה יותר ע"י האם ומסורת של מלחמה (שכתוצאה ממנה נוצר העדר אב), קונפליקט בזהות המינית. שיטת המחקר: מדגם של 186 חברות שנבדקה בהן שכיחות המלחמות מצד אחד ושכיחות מעשי תוקפנות מצד שני. תוצאות: 1) חיברות לתוקפנות נמצאה קשורה לשיעור גבוה של אלימות ולמלחמה. 2) חינוך נוקשה שמלוה בעונשים נמצאה קשורה לרצח ותקיפה אך לא למלחמה. 3) רמה נמוכה של חום וחיבה נמצאה בקשר הפוך עם מלחמה ועם אלימות ב"א. 4) סוציאליזציה שגורמת לקונפליקט בזהות המינית לא נמצאה קשורה למלחמה ולא לאלימות ב"א. מסקנות החוקרים הם שסוציאליזציה לתוקפנות היא המנבא החזק ביותר לרצח ותקיפה והיא תוצאה של מלחמה מאחר והורים מגדלים את ילדיהם להיות לוחמים טובים. חברות שעברו תהליך של השכנת שלום נוטות להיות בעלות סוציאליזציה נמוכה יותר לאלימות מאשר חברות שלא עברו זאת. מלחמה גם גורמת ישירות להגברת האלימות הב"א מאחר והיא נותנת לגיטימציה לאלימות.


עומר
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

הוספת תגובה / יצירת קשר עם עומר לפידות

שם מלא: *

אימייל: *
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
7 + 9 =