בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס 2006

פאהן קנה ושות" (מחלקת המיסים)
בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס 2006
משפחה עסקית
הפיכתן של חברות קיימות לחברות משפחתיות החל משנת המס 2006, עשויה להניב יתרונות מס לאור כניסתו לתוקף של תיקון 147, בתנאים מסוימים כמתואר לעיל.
מלבד שיקולי המס הנובעים לאור התיקון קיימים לעיתים יתרונות בהפיכת חברה לחברה משפחתית כהגדרתה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה. בהקשר זה יש לציין כי מארח וטרם הותקנו תקנות לעניין חברה שקופה מעמד החברה המשפחתית שריר וקיים.

הפיכתן של חברות קיימות לחברות משפחתיות החל משנת המס 2006, עשויה להניב יתרונות מס לאור כניסתו לתוקף של תיקון 147, בתנאים מסוימים כמתואר לעיל.מלבד שיקולי המס הנובעים לאור התיקון קיימים לעיתים יתרונות בהפיכת חברה לחברה משפחתית כהגדרתה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה. בהקשר זה יש לציין כי מארח וטרם הותקנו תקנות לעניין חברה שקופה מעמד החברה המשפחתית שריר וקיים.יש לציין כי על פי הוראות הפקודה, את הבקשה להיחשב כחברה משפחתית יש להמציא לפקיד השומה לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס 2006. על פי הוראות קובץ הפרשנות של מס הכנסה עד ה – 1 בדצמבר 2005. עם זאת, בהתאם לפרשנות מסוימת המתבססת על הגדרת חודש בפקודת מס הכנסה המוגדר כ- לרבות חלק ממנו הרי שניתן להגיש הודעה כאמור עד ליום 31 בדצמבר 2005. על מנת להימנע ממחלוקות עם רשויות המס אנו ממליצים להגיש הודעה כאמור עד 1 בדצמבר 2005.בהקשר זה יצוין כי חברה יכולה לחזור בה מדרישתה להיות מסווגת כחברה משפחתית באמצעות מתן הודעה עד למועד הגשת הדוח השנתי לאותה שנת מס. במקרה כזה לא תוכל חברה כאמור לחזור ולהיות חברה משפחתית לפני תום שלוש שנות מס משנה שבה חדלה להיות חברה משפחתית.
פאהן קנה ושות", מחלקת המיסים
www.gtfk.co.il.
מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
6 + 11 =