תובע את חברת הביטוח? קיבלת מכתב סילוק תביעה- בדוק לפני שתחתום!

רני ברוכשטיין
תובע את חברת הביטוח? קיבלת מכתב סילוק תביעה- בדוק לפני שתחתום!
צריכים עזרה בתביעה?
כמעט בכל מקרה של תביעת רכוש, מוציאה חברת הביטוח יחד עם התשלום או כתנאי לקבלת התשלום כתב סילוק . קיימים ניסוחים רבים ושונים בין חברות הביטוח לכתב הסילוק של התביעה.
המשמעות של מכתב זה הינה, בעת קבלת הכסף אני מוותר על הזכות לתבוע את חברת הביטוח בעתיד.

כמעט בכל מקרה של תביעת רכוש, מוציאה חברת הביטוח יחד עם התשלום או כתנאי לקבלת התשלום כתב סילוק . קיימים ניסוחים רבים ושונים בין חברות הביטוח לכתב הסילוק של התביעה.
המשמעות של מכתב זה הינה, בעת קבלת הכסף אני מוותר על הזכות לתבוע את חברת הביטוח בעתיד.

חברות הביטוח ניצלו לרעה את כוחן מול המבוטחים על ידי כתיבת נוסחים לא הוגנים במשך שנים. בעקבות פניות רבות של סוכנים ומבוטחים למפקח על הביטוח, הוציא המפקח על הביטוח הנחיות לחברות הביטוח בכל הקשור ל כתב סילוק תביעה .

תחילת ההנחיות : 1.12.2005 .

תחולת ההנחיות : על כל סוגי הביטוח.

להלן ההנחיות :
כתב סילוק תביעה ינוסח באופן מאוזן ולא יכלול תנאים גורפים, וכן יחולו לגביו ההוראות הבאות:

מבטח לא יחתים תובע על טופס קבלה ושחרור, אלא אם המבטח אישר לתשלום את מלוא תגמולי הביטוח, המוסכמים לסילוק סופי של התביעה, או את חלקה הניתן לתביעה בנפרד מיתר התגמולים, הכול לפי העניין. סילק המבטח חלק מסוים מהתביעה כאמור, ינוסח טופס הקבלה והשחרור באופן שיבהיר כי אין בכך לגרוע מזכותו של התובע לתבוע את יתרת תביעתו, אשר לא סולקה בהסכמה כאמור.

מבטח לא יחתים תובע על הצהרה שקיבל תגמולי ביטוח, אלא אם העביר לידיו בפועל תשלום כאמור. ואולם, מבטח רשאי להחתים תובע על הצהרת שחרור המותנית בקבלת תגמולי הביטוח.

בתשלום תגמולי ביטוח שלא מתוך הסכמה עם התובע על סילוק מלוא התביעה או חלקה, רשאי מבטח להחתים תובע רק על טופס קבלה, המציין כי התובע קיבל לידיו את התשלום כאמור. טופס הקבלה ינוסח באופן שיבהיר כי שמורה לתובע הזכות לתבוע את יתרת תביעתו.

טופס קבלה ושחרור לא יכלול התחייבות של תובע להחזיר סכומים מעבר לתגמולי הביטוח ששולמו לו.


רני ברוכשטיין הינו מנהל סוכנות הביטוח ברוכשטיין ביטוחים. סוכנות הביטוח פועלת בכל תחומי הביטוח והפיננסים. ברוכשטיין ביטוחים
מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
3 + 8 =