פוליסת ביטוח דירה מורחבת

פוליסת ביטוח דירה - "כל הסיכונים"
בבואנו לרכוש פוליסת ביטוח דירה סטנדרטית, חשוב להכיר את מגבלות הכיסוי ובהתאם לכך לרכוש את מירב הכיסוי הביטוחי האפשרי במסגרת פוליסת ביטוח דירה "כל הסיכונים".

במסגרת רכישת פוליסת ביטוח דירה, עליכם לדעת כי קיימות מגבלות לכיסוי הביטוחי אשר פוליסת הביטוח הסטנדרטית מעניקה לרוכשיה. כדי להכיר מגבלות אלו ולהתגבר עליהן, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח דירה המורחבת לכיסויים נרחבים הנקראת "כל הסיכונים". להלן פירוט כללי הכיסוי הביטוחי במסגרת הרחבה זו:
פוליסת ביטוח דירה "כל הסיכונים" תקפה לגביהם של פריטים מסויימים בלבד, כאשר פריטים אלו אפשר שיהיו כלולים במסגרת עלותו של ביטוח תכולה ובכך למעשה להקנות כיסוי ביטוחי נרחב יותר.
הפוליסה כוללת:
הרחבת גבולות כיסוי הביטוח כאחריות חוקית כלפי צד שלישי.
במסגרת ביטוח מבנה בלבד - ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ו/או ביטוח חבות מעבידים.
ביטוח תאונות אישיות.
הרחבת ביטוח דירה לא מיושבת יותר מ- 60 יום.
ביטוח נזקי טרור (רק אצל אותם המבטחים אשר מבטחים כנגד סיכון זה).
כמו כן כיסוי ביטוח עבור העברה של תכולת דירה וכיסוי ביטוחי עבור פעילות עסקית המתרחשת בדירה.
במסגרת הקטנת עלויות ביטוח דירה, ניתן להקטין את ההשתתפות עצמית בביטוח רעידת אדמה.
ביטוח אחריות הוא תכנית ביטוח דירה בפני עצמה, משמע שאין צורך לכלול את הרכוש בעלותו של ביטוח דירה-תכולה ולכן יש לברר ולהקפיד על סוג הכיסוי הביטוחי בטרם חתימה על פוליסת ביטוח.

ביטוח דירה "כל הסיכונים" מכסה את המקרים הבאים:
o אובדן או נזק פיזי כתוצאה מתאונה לרכושו של המבוטח מכל סיבה שהיא, למעט אירועים אשר במפורש אינם מכוסים.
o נזקי גניבה ואבידה מחוץ לנכס המבוטח, כתמים, קריעה ונזקים נוספים אחרים אשר אינם כלולים בפוליסת ביטוח דירה-תכולה.

חשוב לזכור, כי בפוליסת ביטוח דירה "כל הסיכונים" אין פירוט של האירועים והמקרים המבוטחים אלא מצוינים חריגים בלבד, וכל מקרה שאינו מצוין ברשימת החריגים – מבוטח.

פרטי רכוש שמקובל לבטח במסגרת ביטוח דירה כל הסיכונים:
o תכשיטים כלי זהב וכסף שעונים
o אוספי מטבעות אוספי מדליות אוספי בולים
o תמונות פסלים חפצי אמנות
o מצלמות מסרטות כלי נגינה
o פרוות
o אופניים
o מערכות חשמל, מערכות אורקוליות, מערכות קול ומחשבים ביתיים(אצל אותם מבטחים אשר אינם כוללים כיסוי זה בביטוח התכולה)
o מתקני חשמל ומכשירי אלקטרוניקה ביתיים
o שבר תאונתי של שמשות, כיורים ומראות
o פתיחת דלתות וסתימות בכיורים וכו'
חלק מחברות הביטוח גובות פרמיה רק עבור ביטוח תכשיטים בסכום העולה על 10% מסכום ביטוח התכולה, וחברות ביטוח אחרות גובות פרמיה עבור כיסוי כנגד "כל הסיכונים" מהשקל הראשון.
ברוב המקרים, התנאי לעריכת ביטוח דירה כל הסיכונים הוא בהערכתו של שמאי מומחה בדבר תיאור הרכוש ושוויו.

ביטוח דירה כל הסיכונים מכסה את הרכוש המבוטח כשהוא נמצא בנכס המבוטח, או שנמצא באופן זמני בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
(ביטוח דירה בחו"ל אינו כלול במסגרת הכיסוי הביטוחי אלא אם נרכשה עבורו פרמיה נפרדת).

על מנת לרכוש ביטוח דירה כל הסיכונים, דורשת החברה המבטחת את תיאורם של כל הפריטים הדורשים ביטוח על גבי ההערכה אותה תמסרו בטרם החתימה על ביטוח דירה.

זאת ועוד, ישנן חברות ביטוח המאפשרות לרכוש ביטוח דירה כל הסיכונים לתכשיטים וזאת ללא הערכת שמאי מומחה, תוך הגבלת האחריות לתכשיט אחד בגובה של 1% מסכום ביטוח התכולה.
ביטוח זה יכול להתאים למי שברשותו פריטים רבים שערכם אינו גבוה.

ביטוח דירה "כל הסיכונים" אינו מכסה נזק העלול להיגרם כתוצאה מסיכונים אשר מובאים תחת רשימת חריגים ו/או סייגים לכיסוי ביטוחי מסוג זה.


רונן, מנהל אתר ביטוח דירה הכלל הראשון
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
12 + 7 =