הוסיפו ל Facebook Share on Twitter
מערכות סינון / איוורור בשירות ביטחון המשפחה בעת מלחמה
היערכות משפחתית למלחמות הבאות - על התגוננות והערכות המשפחה למלחמה העתידית
ערכות מגן מהוות נדבך חשוב ביותר במערכת ההגנה האזרחית של מדינת ישראל. מערך ההגנה על העורף..
דירוג:  
גילוי אש
בבסיס מערכות גילוי אש ועשן קיימת 'רכזת' שתפקידה לאפשר קלט ופלט של מידע. מלבד הכרזת,..
דירוג:  
עיצוב פנים הוא לא מטפל בארגון ובשינוי חללים אלא בתכנון בעיצוב חללים פנימיים עיצוב פנים מתמקד..
דירוג:  
דיון בסוג תקרה ובהפרדת ההגדרות לגג ולתקרה
בית המשפט נתן את דעתו על ההגדרות של התקרה והגג, למניעת הטעיית דיירים רוכשי דירות אשר מבטחות..
דירוג:  
ד"ר א' בן עזרא
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 בא להיטיב עם רוכש הדירה ובהיותו חוק קוגנטיבי מעיקרו, אין להסיק..
דירוג: