הוסיפו ל Facebook Share on Twitter
בית המשפט קובע, כי אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל..
דירוג:  
נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.06.2012
רשות המיסים יצאה ביום 15 בנובמבר 2011 בהוראת שעה בנושא גילוי מרצון, על נכסים והכנסות מחוץ..
דירוג:  
ניהול כספים במיקור חוץ (Outsourcing)
שירותים פיננסים במיקור חוץ
מנהלי כספים בארגונים גדולים נושאים, בדרך כלל, תואר סמנכ"ל ומייצגים את מחלקת הכספים במועצת..
דירוג:  
פורקס העידן המודרני טומן בחובו יתרונות וחסרונות כלכליים. ההתפתחות המדהימה של המחשבים, רשת..
דירוג:  
מקצוע ראיית החשבון
מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק, באמצעות חוק רואי חשבון. המקצוע מוגדר בחוק באופן הבא: "ראיית..
דירוג:  
מדריך לקבלת החזרי מס
אלפי שכירים זכאים להחזרי מס מבלי שיידעו על כך. סכום ההחזר יכול להגיעי לאלפי שקלים. כדי לקבל..
דירוג:  
ארנונת וועד מקומי בהתישבות העובדת - מעבר גס על החוק
חוקיות ארנונת וועד מקומי בקיבוץ חולתה - מכתב למשרד הפנים
בהתישבות העובדת, משלמים שתי ארנונות. ארנונת וועד מקומי וארנונת מועצה אזורית. החוק קובע כללים..
דירוג:  
מיסי עושק בהתישבות העובדת לנכים שאינם עובדים וחיים מקיצבה
מיסי אגודה וקהילה בקיבוץ חולתה - מכתב לנציב תלונות הציבור
הנכים שאינם עובדים וחיים מקיצבה בהתישבות העובדת, מופלים לרעה לעומת חבריהם בשאר הארץ, משום..
דירוג:  (4.5)
פאהן קנה ושות
העורר רכש בשנת 92 חלקת מקרקעין. בשנת 2002 החלו להבנות על חלקות אלו דירות מגורים. דירות אלו..
דירוג:  
עו"ד גיל נדל
לפסק הדין שנסקור להלן חשיבות מרובה, שכן מדובר בפרשנות של הוראת חוק המשתרעת לא רק על חובות..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
המחוקק הישראלי ידוע בשנים האחרונות בהססנותו, זהירותו וחששו מתכנוני מס שהוא איננו רואה (ולרב..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
השינוי המהותי שהביאה עמה הרפורמה במס, שנכנסה כידוע לתוקף ב-1 בינואר 2003, הוא במיסוי הכנסותיהם..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
הרפורמה במס מעודדת את העלייה והחזרה לישראל, על ידי הרחבת הפטור הקיים ממס רווח הון והענקת..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
בפרק חמישי1 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע פטור במכירת דירת מגורים מזכה, וזאת בהתקיים מספר תנאים...
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
סעיף 89(ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי תושב ישראל יהיה חייב במס על רווח הון שנצמח או הופק בישראל..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
האם נקבעו הסדרי מס מיוחדים לעולים חדשים לגבי הכנסות מניירות ערך פטורים ממס בחו"ל - בארה"ב;..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
לאחרונה פורסמה הצעה לרפורמה מקיפה במס הכנסה, המבוססת על דוח ועדה משותפת למינהל הכנסות המדינה..
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
נהנה ישראלי בנאמנות משפחתית זרה עלול למצוא את עצמו מעביר את כל התקבולים שלו למס הכנסה
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
מה המס על ניירות ערך שוויצרים שנמכרו על ידי תושב ישראל בשוויץ לפי האמנה בין ישראל לשוויץ?
דירוג:  
אברהם אלתר ושות'
שאלות ותשובות בנושאי מיסוי
דירוג:  

 1 2 3 4 5 6 7 8     >  >>   הצג הכל