הוסיפו ל Facebook Share on Twitter
בעלי עסקים רבים אינם מסוגלים לחזות את הכנסותיהם בפרק זמן של מספר חודשים, כאשר בשיטה פשוטה של ניהול תזרים מזומנים נכון, קיימת אפשרות החיזוי של צפי הכנסות עתידי לטווח של חצי שנה.
ניהול התזרים מהווה כלי מהותי לניהול רציף של העסק ולהחלטות עסקיות עם השפעה ארוכת טווח. באמצעות..
דירוג:  
איזה רופא קובע את הנכות בפוליסת ביטוח תאונות אישיותבתביעה שהוגשה טוען מבוטח חברת ביטוח כי..
דירוג:  
ניהול כספים במיקור חוץ (Outsourcing)
שירותים פיננסים במיקור חוץ
מנהלי כספים בארגונים גדולים נושאים, בדרך כלל, תואר סמנכ"ל ומייצגים את מחלקת הכספים במועצת..
דירוג:  
זכויות בני נוער בעבודה.
הרבה פעמים בני נוער אומרים "לא נעים לי להגיד לו משהו", או "אבל הוא אמר לי שככה זה ושהוא מעסיק..
דירוג:  
מערכת לרישום וחישוב שכר
לאחרונה השיקה הסתדרות הנוער העובד והלומד בתמיכתה של קרן פרידריך אברט מחשבון שכר מהפכני. שווה..
דירוג:  
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע את מספר הימים מראש אותם צריכים העובד והמעסיק לתת..
דירוג:  
לפי החוק כל מעביד חייב למסור לעובדו הודעה המפרטת את תנאי העבודה - "הודעה לעובד". לבני נוער..
דירוג:  
ולפעמים הוא לא יודע...
פעמים רבות שואלים אותנו האם גם העובד צריך להודיע על התפטרות והאם המעסיק יכול להוריד לו שכר..
דירוג:  
תופעה רווחת - האם היא חוקית?
האם מותר למעסיק להעסיק עובד ב"ימי התלמדות" או "ימי השתלמות" ללא תשלום? מה המעמד החוקי של..
דירוג:  
תופעה המכונה גם הרעת תנאים
חוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולדרוש פיצויי פיטורים...
דירוג:  
מה מוגדר כ"עבודת לילה"? האם למי שעובד בלילה מגיע שכר גבוה יותר? מה מגיע למי שעובד בלילה?
דירוג:  
עצות לנפגעי תאונות עבודה
סדר הפעולות לאחר שנפגעים במסגרת מקום העבודה
תאונות עבודה הן סוגי פגיעה של עובד בזמן עבודתו או בדרך למקום עבודתו. נפגעי עבודה זכאים לתבוע..
דירוג:  
התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשבת/ בחג
תשלום שכר בסופי שבוע
מהי התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשבת / בחג, ומה התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשעות נוספות..
דירוג:  
התקופות בהן חל איסור לפטר עובדת
להלן ריכוז של התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובדת:
המאמר מפרט את את התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובדת, לרבות איסור פיטורים בהריון, בחופשת..
דירוג:  
המשמעות של הפרות משמעת חמורות ביחסי עבודה
מתי רשאי המעסיק לשלול פיצויים
המאמר דן בפירוט במשמעות של הפרות משמעת חמורות ביחסי עבודה- לגבי הזכות לפיצויי פיטורים, הודעה..
דירוג:  
התפטרויות המזכות פיצויי פיטורים
מתי מגיע לי פיצויים ממקום העבודה?
להלן מאמר המרכז את המקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. ככלל..
דירוג:  
חילופי מעסיקים - רצף זכויות
קל להחליף?
במקרה של חילופי מעבידים, כאשר העובדים נשארו לעבוד באותו מקום עבודה, עומדות למעסיק השני חובות..
דירוג:  
הזכות לשעת הנקה
מתי מותר או אסור להניק ואיפה?
להלן מאמר המפרט את היקפה של הזכות לשעת הנקה כשמדובר בנשים עובדות.
דירוג:  
האם פרמיות מהוות חלק משכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים
מה מרכיב את השכר החודשי?
תקנות פיצויי הפיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כהתפטרות), התשכ"ד- 1964, קובעות..
דירוג:  
תשלום שכר גלובאלי עבור עבודה בשעות נוספות
שעות נוספות או שכר גלובלי?
האם ניתן לסכם עם עובד כי שכרו יכלול את התשלום המלא בגין שעות עבודה נוספות בימי שבת וחג ודמי..
דירוג: