הוסיפו ל Facebook Share on Twitter
רשם האגודות השיתופיות קבע, כי אין בסמכות ועד ההנהלה באגודה שיתופית לקבל החלטה בדבר חברות באגודה,..
דירוג:  
מקצוע ראיית החשבון
מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק, באמצעות חוק רואי חשבון. המקצוע מוגדר בחוק באופן הבא: "ראיית..
דירוג:  
תפקידי הביקורת הפנימית, החובה להחיל ביקורת פנימית, והכשירות הנדרשת ממבקר הפנים.
מאמר זה דן בתפקידי הביקורת הפנימית, החובה להחיל ביקורת פנימית, והכשירות הנדרשת ממבקר הפנים..
דירוג:  
ארז אלמוג, עו"ד
בעת התמוטטות מפתיעה של חברה עסקית, אשר הפגינה איתנות כלפי חוץ, מיד מופנות אצבעות מאשימות לכיוון..
דירוג:  
ד"ר א' בן עזרא
ידוע כי חברה רשומה היא אישיות משפטית עצמאית, נפרדת ממנהליה ו/או מבעלי מניותיה, ולפיכך כל מה..
דירוג:  
ארז אלמוג, עו"ד
פירוק חברות או פירוק חברות לא פעילות, הוא לפעמים משימה מורכבת. יחד עם זאת, חברה לא פעילה צוברת..
דירוג:  
דור לוי
מזה אלפי שנים אנשים מחפשים את אותה פרפטואום מובילה, המכונה האגדית שלאחר התנעתה תתמיד ותעבוד..
דירוג: