הוסיפו ל Facebook Share on Twitter
ניהול כספים במיקור חוץ (Outsourcing)
שירותים פיננסים במיקור חוץ
מנהלי כספים בארגונים גדולים נושאים, בדרך כלל, תואר סמנכ"ל ומייצגים את מחלקת הכספים במועצת..
דירוג:  
דברים שהבנק מסתיר....
דירוג:  
רשות המסים מפעילה אמצעים שונים לגלות בעלי חשבונות בנק בחו"ל בלתי מדווחים
הגשת כתב אישום נגד שני עובדים בחברת אשבל, העוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות מחשב לשימוש במערכות..
דירוג:  
מקצוע ראיית החשבון
מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק, באמצעות חוק רואי חשבון. המקצוע מוגדר בחוק באופן הבא: "ראיית..
דירוג:  
מדריך לקבלת החזרי מס
אלפי שכירים זכאים להחזרי מס מבלי שיידעו על כך. סכום ההחזר יכול להגיעי לאלפי שקלים. כדי לקבל..
דירוג:  
מקדמה בשל הוצאות עודפות - מס או קנס?
הוצאות עודפות הינן הוצאות שאינן מותרות בניכוי מההכנסה החייבת במס בחלקן או במלאן
הגדרת המונח הוצאה עודפת , חובת דווח ותשלום המקדמה , השוואה שיעור המס לשיעור מס החברות ,דין..
דירוג:  (4.5)
פטור ממס לקשישים העוברים לבית אבות והמשכירים את דירתם
התשלום לבית אבות פשוט ר ממס אם הוא מגיע מתשלומי השכרת דירה
סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הכנסות מדמי שכירות שמקבל קשיש העובר לבית אבות. מטרת סעיף..
דירוג:  
נקודות זיכוי לעובד זר
נקודות הזיכוי של עובדים זרים הושוו לאלו שמקבלים עובדים ישראלים
בתאריך 18/5/06 פורסמה הוראת שעה על ידי רשות המיסים המקנה 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה לעובדים..
דירוג:  
עו"ד אריה ליבוביץ'
בשקט בשקט מבלי שאף אחד יבחין התקבל לאחרונה (06.06.06) בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין חשוב..
דירוג:  
עו"ד אריה ליבוביץ'
הציבור כולו יודע שהשכרת דירת מגורים אינה חייבת במס (לכאורה) כך היא ההתנהלות הציבורית במשך..
דירוג:  
פאהן קנה ושות
שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת מגבשים בימים אלה חקיקת משנה אשר תעגן את סמכותו החוקית של פקיד..
דירוג:  
הוצאות מותרות בניכוי לשכירים
אילו הוצאות מוכרות לצורכי מס?
אנו עדים לאחרונה לתופעה לפיה, עם חלוף הזמן, מתרחבת לאין ערוך רשימת ההוצאות בהן נדרשים לעמוד..
דירוג:  
פאהן קנה ושות
טופס 6111 הינו נספח חדש לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המיסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים,..
דירוג:  
ההסדר המחיל מע
סוגיית הטלת מע"מ על עיסקאות נדל"ן בשטחים הינה סוגיה שזכתה להסדר מיוחד בחוק מע"מ.
סוגיית הטלת מע"מ על עיסקאות נדל"ן בשטחים הינה סוגיה שזכתה להסדר מיוחד בחוק מע"מ. סעיף 1א לחוק..
דירוג:  
פאהן קנה ושות
אריה קידן (להלן: "העורר") החזיק בשתי דירות בתל אביב טרם נישואיו (להלן: "דירה א" ו"דירה ב")...
דירוג:  
פאהן קנה ושות
לאור התקנתן של תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו – 2005 (להלן:..
דירוג:  
פאהן קנה ושות
בסעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"פקודת מס הכנסה") נקבע כי הכנסה ממכירת..
דירוג:  
פאהן קנה ושות
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 147), התשס"ה – 2005 (להלן: "תיקון 147") הוסף פרק שני-ב..
דירוג:  
הסמכת שר האוצר לקבוע פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח
רשות המסים בישראל פרסמה נייר עמדה המתייחס לפעולות שהינן בבחינת תכנוני מס החייבים בדיווח
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 147), התשס"ה – 2005 (להלן: "תיקון 147"), שתחולתו מיום..
דירוג:  
פאהן קנה ושות' (מחלקת המיסים)
בשנת 1995 פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה - 1995 (להלן – "התקנות"). על..
דירוג: